OKNALL,
50-327 Wrocław
ul. Świętokrzyska 38
tel. (71) 793 78 79

Poradnik

 

  • Klasa profilu
  • Liczba komór w profilu i ich znaczenie 
  • Czym są wzmacniane okna i jaka jest  rola wzmocnień
  • Uszczelki
  • Okucia
  • Słupek stały, słupek ruchomy
  • Szkło antywłamaniowe
  • Współczynnik przenikania ciepła U
  • Domy energooszczędne i pasywne
  • Ciepły montaż

 

 

Klasa profilu 

Dostępne profile okienne PVC posiadają klasy A, B lub C. W przypadku profili klasy A oznacza to że ścianki konstrukcyjne profilu muszą mieć grubość powyżej 2,8 mm . Klasa B oznacza iż grubość ścianek wynosi od 2,8 do 2,5 mm, klasa C to profil o grubości ścianek konstrukcyjnych poniżej 2,5 mm. Grubość ścianek profilu bezpośrednio wpływa na sztywność, wytrzymałość stolarki oraz możliwości konstrukcyjne. Warto sprawdzić z jakiej klasy profilu proponowane są okna. Klasa profilu podawana jest w Aprobacie Technicznej.

 

Liczba komór w profilu i ich znaczenie

Profile okienne posiadają we wnętrzu przestrzenie powietrzne zamknięte ściankami z PCV. Ilość tych pustek powietrznych w ramie i skrzydle okna określany jest jako ilość komór profilu PVC. Komory powietrzne w profilu poprawiają jego izolacyjność i sztywność. Komorowa budowa profili okiennych nie tylko poprawia ich właściwości termoizolacyjne, ale umożliwia także osadzenie w ich wnętrzu stalowych kształtowników usztywniających. Teoretycznie - im więcej komór, tym lepiej, gdyż straty ciepła będą mniejsze. Przed ostateczną decyzją warto jednak poprosić producenta lub sprzedawcę o kalkulację kosztów okien z profili o różnej liczbie komór.

Sugerując się liczbą komór, należy zwrócić uwagę na szerokość samego okna. W przypadku profili pięciokomorowych szerokość skrzydła nie powinna być mniejsza niż 70 mm, dla profili sześciokomorowych - nie mniejsza niż 80 mm. Takie parametry gwarantują optymalną statykę i termoizolacyjność.

 

Czym są wzmacniane okna i jaka jest  rola wzmocnień

PCV, mimo wielu zalet, nie jest tworzywem, które w czystej postaci byłoby w stanie zapewnić sztywność niezbędną do prawidłowego działania okna. Dlatego zachodzi konieczność ich wzmocnienia kształtownikami. Są one umieszczane wewnątrz profilu i nie są widoczne. Kształtowniki powinny być wykonane z ocynkowanej blachy stalowej - o określonych parametrach, odpowiedniej grubości i właściwie wyprofilowanej.

Wzmocnienia są szczególnie istotne w przypadku skrzydeł wysokich i szerokich. Obciążenia, którym poddawane byłyby w takim przypadku profile pozbawione stalowych kształtowników, z czasem spowodowałyby kłopoty z użytkowaniem okna, a efektem końcowym mogłoby być jego uszkodzenie.

Niestety, o tym czy wzmocnienie jest właściwe czy nie, można się przekonać naocznie dopiero po przecięciu okna.

Pozostaje więc test innego rodzaju. Niektórzy producenci okien udzielają gwarancji na swój produkt nawet w przypadku, gdy gabaryty skrzydeł są na granicy minimum. Dowodzi to, że są pewni, że do produkcji zastosowano materiały solidne, spełniające normy, a okno będzie służyło długie lata.

 

Uszczelki

Uszczelki decydują o szczelności okna, dlatego tak ważna jest ich jakość. W oknie z PCV uszczelki znajdują się zarówno przy szybie, jak i na styku skrzydła z ramą. Na skrzydle ich zadaniem jest oddzielenie tzw. strefy mokrej profilu od strefy suchej, w której najczęściej montowane są okucia. Ze strefy mokrej woda jest odprowadzana otworami odwadniającymi umieszczonymi na dolnej, zewnętrznej stronie ramy.

Uszczelki okienne muszą być wykonane z materiałów odpornych na proces starzenia się, czyli pogarszania właściwości z upływem czasu. W praktyce stosuje się m.in. silikony, kauczuk etylenowo-propylenowy (EPDM) i elastomery termoplastyczne (TPE). Uszczelki powinny w pełni spełniać swoją rolę przez 5-10 lat. Później, jeżeli zajdzie taka konieczność, można je wymienić na nowe.

Uszczelki TPE- Termoplastyczne elastomery (TPE) są grupą nowych polimerów konstrukcyjnych. Posiadają doskonałe właściwości elastyczne oraz wysoką odporność na działanie słońca i warunków atmosferycznych. TPE jest nowoczesnym tworzywem sztucznym wypierającym w dziedzinie uszczelnień wulkanizowaną gumę (EPDM).

 

Okucia

O funkcjach okna decyduje mechanizm, którego nie widać - ukryte pomiędzy skrzydłem i ramą okucie. Otwieranie, zamykanie i uchylanie to oczywiście podstawowe czynności, nad którymi nie warto się zastanawiać. Warto natomiast poznać inne funkcje okuć, decydujące o wygodzie użytkowania i bezpieczeństwie. Mogą one być niezależne lub zintegrowane, czyli występujące równocześnie i sterowane za pomocą ustawień klamki.

Wybrane funkcje okna:

Blokada obrotu klamki - mechanizm wymusza prawidłową obsługę okna - uniemożliwia uchylenie skrzydła, gdy okno jest otwarte. Zapobiega to "wyczepianiu" się górnego zawiasu, co może być niebezpieczne zwłaszcza przy dużych oknach.

Grzybek - charakterystyczny trzpień, który rygluje skrzydło w ościeżnicy. Wyposażone w niego okucie jest bardziej odporne na włamanie. Grzybek wraz ze specjalnymi zaczepami na ramie tworzą tzw. punkty bezpieczne. Im więcej takich punktów, tym bezpieczniejsze okno.

Mikrowentylacja -  mechanizm umożliwiający dopływ świeżego powietrza, mimo że okno jest zamknięte. Po przekręceniu klamki o 45 stopni od położenia poziomego, pomiędzy ościeżnicą i skrzydłem powstaje niewielka (ok. 3 mm) szczelina, zapewniająca wentylację. Dzięki specjalnemu zaczepowi rozszczelniającemu, skrzydło pozostaje w tej pozycji, aż do ponownego przekręcenia klamki. Okna z mikrowentylacją warto zamontować w pomieszczeniach, w których tworzy się dużo wilgoci.

Ogranicznik otwarcia okna -  Okucie wyposażone jest w hamulec cierny, który utrzymuje otwarte skrzydło w żądanej pozycji. Ograniczając kąt otwarcia do 90 stopni zapobiegamy niekontrolowanym uderzeniom o wnękę, ścianę lub meble. Hamulec rozwarcia można  zastosować również w klamce. Pozwala to na płynne ustawienie  skrzydła okna w wybranej pozycji otwarcia.

Stopniowany uchył - mechanizm MSL, który za nie odpowiada sprawia, że stopień uchylenia skrzydła można zmieniać. Zamiast jednej pozycji uzyskujemy kilka położeń, zależnie od potrzeb lub pogody. Zmiana stopnia uchylenia następuje po przekręceniu klamki. Skrzydło okna jest przy tym zabezpieczone przed zatrzaśnięciem.

Zatrzask balkonowy - zapobiega uderzaniu otwartych drzwi balkonowych o ościeżnicę. Po wyjściu na zewnątrz - zamykamy drzwi, pociągając za specjalny uchwyt, i zatrzask utrzymuje skrzydło. Drzwi otworzą się ponownie przy lekkim nacisku z zewnątrz. Dla balkonów i tarasów - idealne rozwiązanie.

 

Słupek stały, słupek ruchomy

Aby podzielić płaszczyznę okna na mniejsze kwatery wykorzystuje się kształtowniki słupków stałych lub słupków ruchomych.  Słupki stałe to nieruchome elementy konstrukcji okna, połączone trwale z górną i dolną częścią ramy ościeżnicy okna.  Słupki ruchome to ruchome elementy konstrukcji okiennej, połączone trwale z jedną z ram skrzydła okiennego. Umożliwiają zachodzenie na siebie pionowych części przylg skrzydeł, co przy zamkniętych skrzydłach okna tworzy efekt podziału okna w pionie na dwie symetryczne lub niesymetryczne części.

 

Współczynnik przenikania ciepła U

Współczynnik przenikania ciepła U [W/(m2K)], to parametr opisujący przegrody budowlane w zakresie przenikania przez nie ciepła. Służy do określenia strat ciepła przez ściany, stropy, okna czy drzwi. Im wartość współczynnika mniejsza, tym straty ciepła są niższe i przegroda lepiej izoluje budynek.

 

Klasa odporności na włamanie

Klasę odporności okien na włamanie ( WK ) określa się w oparciu o postanowienia normy ENV 1627:2006. Norma ustala dla okien 6 klas odporności na włamanie ( ,, Widerstandsklasse’’- klasy odporności) WK ( np. WK 1, WK 2, WK 3 itd.) Klasę okna w zakresie odporności na włamanie ustala się na drodze badań laboratoryjnych. Wymagania stawiane podczas badań poszczególnym klasom odporności zebrane zostały w poniższej tabelce.

 

Szkło antywłamaniowe

W celu poprawy bezpieczeństwa domu należy wybrać okna z szybami antywłamaniowymi. W szybach antywłamaniowych stosuje się kilka warstw specjalnej folii antywłamaniowej pomiędzy pogrubionymi warstwami szkła. Skuteczność pakietu zależy od liczby warstw zastosowanej folii w pakietach szyb.

 

Domy energooszczędne i pasywne

Do budowy domu pasywnego i energooszczędnego wykorzystywane są wyłącznie materiały bardzo wysokiej jakości, o doskonałych współczynnikach przenikania ciepła. Aby ograniczyć straty ciepła przez przegrody, budynki tego typu muszą mieć szczelne, warstwowe ściany z izolacją oraz stolarkę okienną o jak najlepszym współczynniku przenikania ciepła. Domy pasywne i energooszczędne muszą być starannie zaprojektowane i zlokalizowane tak, by mogły czerpać jak najwięcej energii z otoczenia (przede wszystkim z promieni słonecznych). 

 

Ciepły montaż ( montaż warstwowy) czyli montaż szczelny

Eliminuje powstawanie mostków termicznych. Pozwala zmniejszyć koszty zużycia energii, zapewnia komfort cieplny, gwarantuje mniejsze straty ciepła dzięki dodatkowemu zabezpieczeniu warstwy izolacyjnej na styku okna z murem zgodnie z zasadą szczelności ,, szczelniej wewnątrz niż na zewnątrz”’. Efekt taki uzyskujemy dzięki zastosowaniu trzech warstw.

Od zewnątrz warstwa paroprzepuszczalna zabezpieczająca przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi chroniąc przed przenikaniem wody opadowej umożliwiając jednocześnie odprowadzenie pary wodnej na zewnątrz. Warstwa środkowa pomiędzy ościeżnicą okna a ścianą to materiał termoizolacyjny, a od wewnątrz warstwa paroszczelna. Ważne jest przygotowanie powierzchni ościeża ponieważ stosowane taśmy można trwale zamocować jedynie do równego i gładkiego podłoża. Ciepły montaż zalecany jest w szczególności przy montażu stolarki energooszczędnej.

 

Montaż okien w warstwie ocieplenia czyli montaż ciepły

Taki montaż stosuje się w budownictwie pasywnym. Ościeżnica nie styka się z murem, okna powinny być wysunięte poza lico muru, tak aby termoizolacja objęła okno od spodu i od przodu. Jak największa liczba okien powinna być nieotwierana, a odpowiednią ilość powietrza zapewnić ma instalacja nawiewno-wywiewna.

 

 

Promocje

 

 

PROMOCJA

 

SYSTEMY PRZESUWNE

 

HST i PSK


 

STOLARKA PCV KOMMERLING

 

OKNA 76 88

 

DRZWI TARASOWE        PREMIDOOR